Bộ Đồ Thờ Phú Quý

Bộ đồ thờ Phú Quý là bộ đồ thờ để vinh quy Bái tổ dành cho những người thành đạt muốn Bái về tổ tiên nguồn cội của mình, thờ trong gia đình hoặc cúng từ đường họ, nhà thờ.

Bộ đồ thờ phú quý vinh quy Bái tổ có gì đặc biệt: nguyên liệu đồng đỏ tinh chất, do các nghệ nhân chế tác, nguyên liệu vàng, bạc, đồng đen đồng xanh đồng đỏ tạo thành 5 màu kim Khí vô cùng quý giá. Bộ phú quý gồm 5 chữ vàng 999,9, 3 chữ bạc 999,9.